Academy

Opleiding Trailermonteur

Een speciale MBO-opleiding aangeboden door Toscon Trailers

Je werkt met plezier in de trailerservice en je weet hoeveel kennis en verantwoordelijkheid het werk met zich meebrengt. Veel monteurs hebben de kneepjes van het vak vooral in de praktijk opgedaan. Sommigen hebben één of meerdere interne cursussen gevolgd.

Zonder een goede technische basiskennis van trailertechniek is het werken in onze branche niet meer mogelijk. Daarnaast merk je ook dat er binnen ons vakgebied steeds weer nieuwe technieken en inzichten ontstaan. Al met al genoeg reden voor de trailerbranche om de nodige tijd en aandacht te besteden aan training en opleiding.

Toscon Trailerservice biedt talentvolle monteurs de mogelijkheid om het werk als trailermonteur te combineren met een erkende beroepsopleiding voor de mobiliteitsbranche. Bij voldoende resultaat ontvang je als deelnemer een volwaardig MBO diploma. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met Toscon Trailerservice door Da Vinci College ontwikkeld.

De Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

De mogelijkheid om werken en leren te combineren, biedt je veel voordelen. Het belangrijkste is dat je binnen je dienstverband in 1 jaar je diploma behaalt.

Tijdens de opleiding krijg je ook met praktische verwerkingsopdrachten te maken. Op deze manier pas je de leerstof direct toe in de praktijk, de beste plaats om te leren. Een praktijkcoach begeleidt je op de werkplek op weg naar je diploma. Da Vinci College ziet  toe op een goed verloop van jouw praktijkopleiding en ondersteunt deze waar mogelijk.

De opleidingsinhoud

De opleiding bestaat uit verschillende modulen. Elke module wordt afgerond met een theorietoets en een praktijkexamen.

Module 1, Elektrotechniek

 • Basiskennis
 • Wettelijke voorschriften
 • Verlichtings- signaleringsystemen, watervalschema
 • Schakelingen                                                            

Module2, Luchtdrukverzorgende Componenten

 • Luchtdrukverzorgende componenten
 • Luchtdrukverbruikende componenten                                            

Module 3, Remsystemen

 • Remsystem controle
 • Afstellingen
 • Stangenstelsel aansturing remboosters/ membraancilinders
 • Remvoering
 • Hand en automatische remstellers
 • Remschijven en remtrommels 
 • Wiellagers 
 • Onderdelen controle i.v.m. type goedkeuring voor remwerking

Module 4, Vering en Onderstellen

 • Luchtvering
 • Wiellagers
 • Chassisbalken
 • Banden
 • Inrij – onderrijbeveiligingen
 • Vangmuil & triangels + controlepunten (apk)
 • Laadkleppen (stukje elektro / hydrauliek
 • Centrale smering

Leren door te doen                          

Tijdens  je werk pas je het geleerde toe in de praktijk. Daarnaast worden er speciale praktijkdagen gepland. Op een praktijkdag worden verschillende onderwerpen uitgediept en leer je, onder begeleiding van een vakspecialist, speciale technieken toe te passen.

Algemene vakken

Naast de bovengenoemde onderdelen omvat de mbo- opleiding ook meer algemene vakken: Nederlands, Loopbaan & Burgerschap en rekenen. Deze vakken worden zoveel mogelijk toegespitst op de werkzaamheden binnen je beroep. Als je over een MBO-diploma beschikt dan heb je grote kans dat je deze “algemene vakken” versneld af kan ronden.

Online lessen via de virtuele klas

Voor deze opleiding volg je gemiddeld 1 x per maand een lesdag. Deze dag wordt op een centrale plaats georganiseerd. Daarnaast volg je elke week een of twee korte geplande lessen in de virtuele klas. Dit is een klassikale les die je thuis of op je werk via internet volgt. Hiervoor hoef je dus niet naar een leslocatie te komen. In de virtuele klas heb je de mogelijkheid om je medecursisten en je docent live te spreken (microfoon) en te zien (webcam). Daarnaast kun je begeleiding krijgen van de docent zonder dat je daarvoor hoeft te reizen en kun je online je studievoortgang volgen. De lesstof en de opgenomen lessen zijn terug te vinden op een aparte webpagina van Da Vinci College waar je altijd bij kunt.Om gebruik te maken van online leren moet je wel over een computer met internetverbinding beschikken.

Toelatingseisen

Bij vooropleiding moet je denken aan niveau V(M)BO. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt vastgesteld of je over het noodzakelijke beginniveau beschikt. Naast je eerder behaalde diploma en je werkervaring zijn vooral je inzet en motivatie van belang!

Kosten

De kosten van deze opleiding hebben betrekking op het wettelijk cursusgeld, leermaterialen en andere deelnemer gebonden kosten. neem contact op met info@Toscon.com , voor het opvragen van een offerte. De opleiding is vrij om voor in te schrijven ook voor collega bedrijven uit de branche.

WVA voor de werkgever

De overheid stimuleert bedrijven om hun medewerkers op te leiden. Deze opleiding valt onder de werking van de Wet Vermindering Afdracht (WVA). Voor de werkgever betekent dit een forse fiscale afdrachtvermindering waarmee de kosten van de opleiding aanzienlijk gecompenseerd kunnen worden.

Waarom zou je deze kans grijpen?

Onze klanten stellen steeds hogere eisen en de techniek ontwikkelt zich. De wetgeving vraagt steeds meer eigen verantwoordelijkheid van monteurs. Trailerservicebedrijven hebben dus behoefte aan deskundige, enthousiaste medewerkers die in zichzelf willen investeren.Simpel gezegd: als je voor deze opleiding kiest dan worden jij en jouw werkgever daar allebei beter van. Pak dus deze kans en ontwikkel jezelf tot MBO gediplomeerde trailermonteur.

Interesse / meer weten?

Neem contact op met: info@toscon.com