TIP/Toscon helpt leerlingen veilig op weg

Vorige week hebben leerlingen uit groep 7 en 8, van Basisschool het Palet uit Ommen een dode hoek les gevolgd van Veilig op Weg. Deze les werd onder andere mogelijk gemaakt door Toscon Ommen, zij leverden een trailer waarmee Jan van Marle van Toscon de kinderen kennis liet maken met de dode hoek. Veilig op Weg is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Dode hoek

Bij het lesprogramma Veilig op Weg leren kinderen wat ze het beste kunnen doen als ze een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomen. Jaarlijks vallen door ongelukken met de dode hoek rond de 10 doden en enkele tientallen zwaargewonden. Tegenwoordig worden er verschillende maatregelen genomen om de dode hoek zo klein mogelijk te maken, zoals spiegels en camera’s, maar helaas wordt het probleem hier niet volledig mee opgelost. Vaak zijn kinderen zich niet bewust van dit gevaar, daarom is het initiatief voor Veilig op Weg in het leven geroepen.

Veilig op Weg

De dode hoek les wordt gratis aangeboden aan leerlingen uit groep 7 en 8. De les begint met een film en een quiz. Een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland leert de kinderen hierbij wat de dode hoek is en hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan. Na de uitleg worden de kinderen mee naar buiten genomen. In dit geval stond Jan daar klaar met de vrachtwagen, een mooi moment om het geleerde in de praktijk te brengen. Bovendien mochten de kinderen plaats nemen in de cabine, om zelf te ervaren wat een chauffeur wel en juist niet ziet.

Oefenen met je kind(eren)!

Verkeer leer je pas echt door het te doen. Verkeerseducatie hoort dan ook niet alleen in de klas. Ook ouders spelen een belangrijke rol. Bespreek af en toe de twee vuistregels met je kind(eren).

  1. Ga nooit naast een vrachtauto staan maar blijf er rechts en ruim achter.
  2. Houd meer dan drie meter afstand aan alle zijden van de vrachtauto.

Veiligheid bij TIP/Toscon

Bij TIP en Toscon is veiligheid een erg belangrijk onderwerp. Aangezien trailers onze core business zijn, voelen wij ons ook verantwoordelijk om bij te dragen aan een veilig verkeersklimaat. Dit proberen we niet alleen te doen door ervoor te zorgen dat onze trailers goed onderhouden zijn en daardoor veilig de weg op kunnen, maar ook door bij te dragen aan initiatieven zoals Veilig op Weg. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het creëren van bewustzijn rondom veiligheid.

Kijk voor meer informatie over het lesprogramma op https://www.veilig-op-weg.nl/